Over Dentinus International

    “Groeien is een Must”

Dentinus is meer ontstaan door de constante vraag naar advies en consultancy op specifieke Telecom zaken. Onze target is dan ook meer gericht op advies en consultancy. Daarmee proberen we ons te onderscheiden van anderen. Door veel contact met andere grote bedrijven in Nederland zijn wij op de hoogte van de Europese en internationale standaarden.

De ICT & Telecom branche heeft zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld en blijft constant in beweging. Het dagelijks gebruik van internet niet alleen op de werkplek of thuis, maar juist op alle apparaten in ons leven hebben de vraag naar ICT & Telecom diensten explosief doen stijgen en deze vraag zal de komende tijd alleen nog maar verder toenemen.

In deze markt is ondernemerschap noodzakelijk, maar is het investeren in talent het kenmerk van Dentinus dat ons verder brengt. Wij investeren daarom veel van onze tijd en aandacht in het ontwikkelen van de talenten van onze relaties, onze klanten en onze medewerkers, zodat onze organisatie constant kan groeien. Want deze groei is essentieel om de groei van de markt waarin wij actief zijn bij te kunnen houden en waar mogelijk zelfs voor te zijn.

Partner voor het opleiden van ICT & Telecom specialisten

U kent onze organisatie als de partner voor het opleiden van ICT & Telecom specialisten. Bij deze opleidingen staat het ontwikkelen van het talent van mensen centraal, we leren de ICT specialisten niet alleen de technologie maar ook vooral hoe zij zich kunnen onderscheiden en aanpassen in onze markt. Want in onze markt is voortdurende verandering de enige constante.

In de huidige markt gaan organisaties zich meer richten op de kernactiviteiten om de snelheid en de groei van de markt bij te kunnen houden door het vergroten van de flexibiliteit. En die flexibiliteit willen wij in toenemende mate gaan leveren.

We richten ons naast het opleiden van ICT specialisten steeds meer op het detacheren van onze talenten op grote infrastructurele projecten en zijn in meerdere van deze projecten al actief als onderaannemer. Wij zetten dus ons ondernemerschap en talent in om andere organisaties te helpen flexibel te zijn en de groei van de ICT & Telecom markt voor te blijven. Want “groeien is een must”, maar die groei is niet beperkt tot geld alleen. Wij vinden persoonlijke groei van medewerkers en onze relaties nog belangrijker. Deze grondwaarden zijn verankerd in onze missie:

“Wij hebben de ambitie om onze klanten aantoonbaar bij te staan in het streven naar succes, door zakelijke te ondersteunen met samenhangende flexibele mens inzet, projecten en educatieve oplossingen. Klanttevredenheid en een open werksfeer, waarin professionele medewerkers willen opereren, waarborgen een slagvaardige en gezonde onderneming.”
Toggle

 

Ontzorging

Wij kunnen onze talenten verder ontwikkelen door andere organisatie te helpen flexibel te blijven. Wij zorgen ervoor dat onze klanten zich kunnen richten op de kernactiviteiten door projecten in onze handen te leggen.

Bezoek onze Diensten pagina om inzicht te krijgen in ons aanbod of neem direct vrijblijvend contact met ons op via mail of bel even met 0031854018489.