In een gezonde samenleving is er een kerntaak weggelegd voor ouders in een gezin. De belangrijke rol die vaders en moeders spelen in de opvoeding van kinderen. Nog te vaak wordt in onze samenleving de vrouw gezien als degene die verantwoordelijk is voor de opvoeding. Het belang van betrokkenheid van Lees verder

Source:: NoSpang